FYSISK TRÄNING
- så att din kropp får en ärlig chans -
- Utveckling och spridning av kunskap och förmåga -

Senast uppdaterad: 2017-01-31

Det absolut mest angelägna motivet för att hålla på med träning torde vara att det ger positiva effekter på hälsan.

Detta argument är giltig för alla människor, inte bara för de av oss som har ett uttalat träningsintresse. Därför tänkte jag ägna denna sida åt att ge lite mer kött på benen kring detta.

Människans kropp, precis som alla andra djurs, är i grunden utformad för att röra sig och vara fysiskt aktiv. Om den inte får en tillräcklig dos av fysisk aktivitet leder det till en rad negativa hälsoeffekter.

"Förr i tiden" var detta sällan ett problem eftersom vardagen innehöll tillräckligt mycket fysisk ansträngning för de allra flesta, alltför hög för många. Vi behövde då oroa oss för missväxt, obotliga sjukdomar och liknande snarare än en ohälsosamt låg fysisk aktivitetsnivå. Så någon ytterligare fysisk träning var inget man hade behov av. Välfärds-sjukdomar var inget att bekymra sig för, möjligen bortsett från bland överklassen, det fanns gott om andra faror som var mycket mer aktuella.

Men i "dagens samhälle" rör sig de flesta betydligt mindre än tidigare generationer, istället sitter vi still framför en dator hela dagen på jobbet och sedan i soffan framför TVn eller nån annan elektronisk utrustning på kvällen.

Det kan ju hända att evolutionen så småningom anpassar våra kroppar så att de mår bra av detta stillasittande liv, men dit har vi inte nått ännu.

Konsekvensen av detta är att många människor idag rör sig mindre än vad som är hälsosamt.

Notera alltså att det inte är renodlad "träning" som behövs för att vidmakthålla hälsan, bara tillräckligt mycket daglig fysisk aktivitet.

Och det kan vi ju få på många andra sätt än att byta om till speciella kläder och bege oss till gymmet, ut i löpspåret eller liknande. Så egenligen borde rubriken på denna sida snarare vara "Fysisk aktivitet och hälsa", men eftersom detta är en tränings-sajt känns det ändå rimligt att utgå från begreppet "träning".

 

Generellt sett tänker man kanske att fysisk träning i första hand är positivt och värdefullt för att att vi ska orka mer, bli starkare och i viss mån förebygga eller bota fysiska åkommor som ryggsmärtor, knäproblem och liknande.

Men faktiskt påverkar fysisk aktivitet vår medicinska hälsa i positiv riktning på områden som vi nog inte riktigt kan föreställa oss:

Hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, många cancerformer, demens, livslängd med mera
påverkas i allra högsta grad av hur fysiskt aktiv du är.

 

Resterande delar av denna sida om träning och hälsa har jag för närvarande tagit bort för omarbetning.
Jag var helt enkelt inte nöjd med nivån på innehållet och kommer att skriva om sidan i sin helhet.
Detta kommer att ta ett tag, ber om ursäkt för detta.
Välkommen tillbaks vid ett senare tillfälle.

Mail: jorgen@arnwulf.se Tfn: 070-33 77 481 Adress: Tågarp Dalagård, 272 93 TOMMARP