FYSISK TRÄNING
- så att din kropp får en ärlig chans -
- Utveckling och spridning av kunskap och förmåga -

Senast uppdaterad: 2016-12-23

Fysisk träning kan bedrivas på många olika sätt och av många olika anledningar. För egen del har jag aldrig sett min fysiska träning som ett mål i sig, utan snarare som ett medel för att uppnå eller klara av något annat som jag vill eller måste göra.

Därför fokuserar jag på att hjälpa dig som känner likadant.
Oavsett om det du vill klara av är att orka leka med barnbarnen, satsa på en karriär som golfproffs eller något däremellan.

Den mest grundläggande anledningen att träna tycker jag är att det bidrar till att uppnå en god hälsa.
En rimligt god kondition och en rimligt god muskelstyrka är avgörande hälsofaktorer.
Jag tycker också att kroppens rörelse- och stabiliseringsmönster är en viktig del av hälsoaspekten: Genom dålig hållning, olämplig lyft-teknik och liknande skaffar vi oss en rad helt onödiga bekymmer. Därför bör träningen alltid innehålla element som förbättrar och utvecklar din hållning och rörelseteknik.

Du måste också vara tillräckligt tränad för de fysiska ansträngningar du möter i din vardag (på jobbet, på fritiden etc).

Du måste helt enkelt ge kroppen en ärlig chans att klara av det du vill göra!

Annars kommer vardagen att bli onödigt jobbig för dig och du riskerar till och med på sikt att ta skada av den. Alternativet är att du avstår från saker som du egentligen skulle vilja göra.

Nedan redogör jag på en övergripande nivå för hur jag ser på fysisk träning. Detta för att du ska få en känsla för om det stämmer överens med dina egna värderingar, och i förlängningen för att du ska kunna bedöma om jag kan vara rätt person att hjälpa dej vidare med din träning.

Preparandus supervivet

Detta är latin och betyder Den förberedde överlever. Nu är det väl i och för sig sällan fysträning bokstavligen handlar om liv eller död, men i överförd betydelse tycker jag ändå det är ett bra ledord.

Med preparandus supervivet menar jag att om du är rätt tränad inför de fysiska uppgifter du ställs inför så kommer du att klara av dem...

Träningen är alltså ett sätt att förbereda dej inför något annat, vad det än må vara. Det är under träningen du ser till att komma i så bra fysiskt skick att du klarar de påfrestningar du sedan utsätts för i ditt arbete, i din idrott, i din vardag, på din fritid.

 

Jag vill ta vid där sjukgymnasten slutar ... eller ännu hellre förhindra att han behövs

Eftersom jag har min bakgrund i teknik-idrotter (budo, ridning) är jag synnerligen facinerad av hur kroppens fysiska status påverkar förutsättningarna för att utföra idrotts-tekniska bedrifter. Och hur skador och nedsättningar i funktion/rörlighet kan inskränka dessa förutsättningar utan att vi ens är medvetna om problemen. Läs mer om detta på sidan om habilitetsträning.

Detta faktum är något som bör genomsyra all fysträning, men i många fall tänker man inte i dessa banor förrän problemen har gått för långt och blivit helt uppenbara, kanske till och med orsakat en skada. När skadan är färdigrehabiliterad gäller det att ta över stafettpinnen från sjukgymnasten och med fortsatt ändamålsenlig träning förebygga att skadan kommer tillbaka.

Och även om det inte finns någon skada i botten så gäller det ändå för fysträningen att träna in ett ändamålsenligt rörelsemönster, annars

Jag är absolut ingen sjukgymnast. Men jag vill ändå tillämpa motsvarande tankesätt för att lägga upp träningen. Målet är att komma åt de funktionella tillkortakommanden eller till och med bekymmer som vi alla har i våra kroppar, vare sig vi vet det eller ej, innan de blir uppenbara problem.

Detta gör att du fungerar bättre i din vardag, minskar risken för framtida problem med rygg, axlar och så vidare, har bättre förutsättningar att prestera väl i teknikdominerade grenar och får en bättre rörelse-plattform för att utnyttja styrka och kondition i mer fysiska idrotter.

 

Fysisk träning är minst lika mycket att utveckla ändamålsenliga rörelsemönster...

...som att öka den fysiska kapaciteten vad gäller styrka, kondition, snabbhet och så vidare.

Självklart behöver du vara stark och ha god kondition i förhållande till vilka fysiska belastningar du utsätts för i ditt arbete, i din idrott och i ditt liv i övrigt. Men utan ett ändamålsenligt rörelsemönster i botten är dessa fysiska kapaciteter inte mycket värda.

Det vore som att sätta en Ferrari-motor i en Nissan Micra:

Och hur många behöver en Ferrari egentligen? Oavsett bil så är det viktigaste att den är konstruerad på ett sätt som gör att den klarar av det du ska använda den till på ett bra och säkert vis utan att gå sönder. Det gäller även en Ferrari om det nu är en sån du behöver...

 

Teknikdominerade idrotter

När det gäller idrottare fokuserar jag gärna på dig som utövar någon teknikdominerad idrott, eftersom det är här jag har min bakgrund, mitt intresse och min största kompetens.

Med teknikdominerade idrotter menar jag sådana där fysträningen kanske inte är huvudsaken. Exempelvis ridning, golf etc, men även fotboll, handboll och liknande där både teknik och fysik är viktigt.

Jag menar att fysträningen i teknikdominerade idrotter ofta är underskattad som medel för att förbättra tekniken.

Ett visst mått av styrka och kondition är till nytta i alla idrotter, men framför allt är, återigen, förmågan att utföra grundläggande rörelse- och stabiliseringsmönster avgörande för hur bra du kan utföra specifika idrottstekniker på ett effektivt och säkert sätt. Exempelvis för svingen i golf, sitsen och följsamheten i ridningen och så vidare.

 

Kvalitet är viktigare än kvantitet

Naturligtvis är mängden träning avgörande för dina träningsresultat. Men jag vill påstå att du ska börja titta på kvaliteten.

Träning av god kvalitet ger alltid framsteg i proportion till hur mycket du tränar.

Tränar du med sämre kvalitet får du inte så mycket "betalt" som du kunde ha fått för den energi du lägger på din träning. Det vill säga du slösar med din tid.

Träning utan kvalitet är, så länge du inte tränar med så dålig kvalitet att du skadar dig, en bra sysselsättning för din allmäna hälsa.

Men vill du seriöst öka din prestationsförmåga krävs mer än vardagsmotion. Inte nödvändigtvis mer kvantitet, men högre kvalitet på det du gör.

Ibland kan det naturligtvis vara skönt att "slö-träna" bara för att känna att man åtminstone gjort något. Njuta av atmosfären på gymet, småprata med träningskamraten eller lyssna på fågelkvittret under löpturen utan att fokusera så mycket på själva löpningen. Det behöver inte innebära att det är dålig kvalitet på träningen.

Men risken ökar: Sämre fokus - sämre kvalitet.

Exempel ur verkligheten:

Den svenske vinterolympiern Per Spett som tävlade i freestyle puckelpist i OS i Sotji februari 2014 konstaterade följande (fritt återgivet) i ett TV-reportage:

Mina träningsmöjligheter har begränsats. Sedan stödet från olympiska kommittéen minskade kan jag inte längre träna på heltid utan måste ta ett jobb i gruvan för att försörja mej. Detta har dock gjort att min träning totalt sett blivit bättre: Tidigare när jag hade all tid i världen gjorde jag mycket träning utan att tänka efter så mycket, jag hade ju gott om tid. Nu när jag måste prioritera ägnar jag mej enbart åt sådan träning som verkligen gör skillnad och jag är mer fokuserad. Så även om mängden träning minskat så har kvaliteten ökat och det totala resultatet blivit bättre.

 

Träna på den nivå du verkligen befinner dig på...

...inte på den nivå där du skulle vilja vara.

Det känns hårt att minnas sin ungdoms fysiska form, och inte riktigt acceptera att det är 25 år sedan. Så nog skulle jag kunna lägga på lite mer vikt i den här övningen...

Eller: De andra grabbarna kör ju med 60 kilo på stången, då vill ju inte jag vara sämre...

Så gott som varje gång jag är i gymet ser jag någon av dem: De har fått rekommenderat en rehab-övning som ska göras med mycket lätt belastning för att träffa rätt muskler och få avsedd effekt. Men det känns ju löjligt, det måste väl bli bättre med några fler kilon i viktmagasinet?! Och så står de där och stånkar, med helt fel teknik för att de inte orkar den högre belastningen utan att "fuska". Och hur bra blir den rehab-träningen...?

Om du inte klarar av att göra en övning med tillräckligt god teknik, låt bli att göra den tills du tränat upp dina förutsättningar. Annars är övningen ineffektiv och kan göra att du skadar dig. Det enda du får ut av övningen är att du nöter in ett dåligt rörelsemönster. Det är frestande att vilja bita ihop, fortsätta och intala dej själv att du klarar det om du bara håller på tillräckligt länge. Men du lurar bara dej själv, gör en enklare övning istället, eller gör övningen med lägre belastning. Och återkom när du tränat upp dej tillräckligt för att genomföra övningen korrekt.

...eller på den nivå där det känns bekvämt.

För att få resultat måste du ta dej ur din bekvämlighets-zon. Oavsett om det gäller styrka, kondition eller något annat så måste du belasta kroppen mer än den är van vid för att få effekt. Och då måste det ta emot. Det får inte gå ut alltför mycket över din teknik, men över din bekvämlighet.

Hur obekvämt det ska bli är upp till dej själv och hur mycket du vill satsa, men om det alltid är bekvämt kommer du ingenstans.

 

Några ord om min syn på tränar-rollen

Jag har förstått att en rimligt vanlig uppfattning är att en personlig tränare är någon vars huvudsakliga uppgift är att peppa, komma med glada tillrop och skrika "kom igen nu" så ofta som möjligt.

Detta kan förvisso vara något som fungerar uppmuntrande för vissa, men om detta vore den största förtjänsten hos en PT så vore det inte en tjänst som är värd att betala särskilt högt timarvode för. För min egen personliga del blir jag bara förbannad och avogt inställd om någon försöker peppa mig på det viset och det sänker min träningsmotivation till den grad att jag bara vill gå därifrån.

Jag menar att en tränares främsta uppgift är att försätta "eleven" i situationer som gör det möjligt för denna att utveckla sig själv.

I detta ligger att det är den tränande som måste göra jobbet och själv ta ansvar för utvecklingen.

Tränarens bidrag är att se vad som är den mest gynnsamma situationen för vidare utveckling, givet nuvarande nivå på den tränande och vart man är på väg.

Fortsättning följer...

 

 

Sammanfattningsvis erbjuder jag träning...

... med ett SYFTE.

...som är värdefull i DIN vardag.

...som skapar ett ÄNDAMÅLSENLIGT RÖRELSEMÖNSTER.

...som tränar upp styrka och kondition med mera för att MED MARGINAL klara de påfrestningar du utsätts för.

 

Mail: jorgen@arnwulf.se Tfn: 070-33 77 481 Adress: Tågarp Dalagård, 272 93 TOMMARP