FYSISK TRÄNING
- så att din kropp får en ärlig chans -
- Utveckling och spridning av kunskap och förmåga -

Senast uppdaterad: 2016-12-23

Du har nu förmodligen läst igenom sidan om varför du vill träna och beslutat dig för att göra slag i saken. Antingen genom att börja träna över huvud taget, eller genom att komplettera din nuvarande träning med en mer målinriktad fystränings-del, eller göra någon annan förändring för att växla upp träningen på något sätt.

 

Då är nästa fråga: Varför ska jag anlita en fystränare för detta?

Allmänt vill jag påstå att fys-träning inte är så enkelt som det kanske verkar. Det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till och en stor vetenskapligt underbyggd kunskap om hur fysträning skall läggas upp och genomföras för att vara så effektiv som möjligt. Läs mer om detta på exempelvis sidan om träningsprinciper.

Så visst kan du köpa ett par joggingskor och ge dej ut och springa, eller skaffa ett gymkort. Du kommer att få alla de positiva effekterna av vardagsmotion tack vare detta. Och du kommer, om du anstränger dej rimligt mycket, att bli starkere, få bättre kondition eller vad det nu är du tränar efter.
Men om du vill ha bättre utväxling på den tid du investerar i träningen bör du se till att få tillräcklig vägledning så att du känner att träningen gör någon verklig skillnad.

Det är då träningen blir riktigt effektiv. Förutom att du snabbare uppnår ditt mål så blir det också lättare att behålla motivationen på sikt när resultaten blir snabbare och tydligare.

Och även om du inte har några specifika mål, utan bara "tränar i allmänhet" så finns det ju ingen anledning att slösa bort tiden på mindre effektiv träning. Om du lägger låt oss säga tre timmar i veckan på träning kan du ju lika gärna se till att få ut mesta möjliga effekt av dessa timmar, om du ändå avsätter tiden vill du ju såklart få så mycket resultat som möjligt av denna investering.

 

Du kan behöva hjälp att...

... få rätt upplägg på din träning

Träning är inte så enkelt som att bara göra ansträngande saker och tro att det har någon effekt i förhållande till vad det är du vill uppnå. Om du inte gör rätt saker i rätt ordning och/eller inte gör dem på rätt sätt kan du träna dej till utmattning varje dag utan att få de resultat du hade hoppats på.

Det är bland annat en fråga om att hitta rätt stegringsföljd i träningen beroende på var du står idag med din fysiska status och vart du vill komma.

För att det skall vara effektivt och säkert skall du träna utifrån den nivå där du verkligen befinner dig, inte på den nivå där du vill vara eller tycker att du borde vara.

Detta bör analyseras, vilket kräver kunskap. Utifrån analysen gör vi en träningsplanering och utformar enskilda träningsprogram. Efter ett tags träning måste vi sedan justera i träningsupplägget och ta det till nästa nivå, annars kommer du att stagnera och fortsatta resultat uteblir. Träningsprogram är en färskvara, det som är ändamålsenligt idag är med stor sannolikhet ineffektivt om några månader. Och det som är en "farlig" övning idag kan mycket väl vara en utmärkt övning i ett senare skede när din kropp är förberedd för att utföra den på ett korrekt vis.

 

...lära dej rätt teknik

Med felaktig teknik kommer inte resultaten att infinna sig. Det kan till och med orsaka skador.

Teknik kan ses på många olika nivåer. I ett styrketräningsprogram är det viktigaste att du har tillräckligt god teknik för att du inte skall skada dig under övningarna. Framför allt när du tränat ett tag och börjar arbeta med tyngre vikter. Då är det viktigt att du lärt dig och övat in rätt teknik från början, även om du kanske hade klarat de lättare vikterna ganska bra ändå.

Tekniken är också viktig för att träningen ska få avsedd effekt. Med dålig teknik tränar du kanske inte de muskler du egentligen är ute efter, eller inte så hårt som du skulle ha kunnat göra.

Återigen, bara för att du tar i så mycket du orkar och blir utmattad är det inte säkert att träningen ger de resultat du är ute efter.

På en annan nivå fostrar tekniken också ett ändamålsenligt rörelsemönster som du har nytta av hela tiden i ditt liv och i din idrott. Hur ska du kunna tillägna dig en allmänt god hållning, en bra lyft-teknik och liknande om du inte fokuserar på detta när du exempelvis styrketränar?

 

...analysera dina starka och svaga sidor

Träning är på många sätt individuell. Alla har olika förutsättningar och utgångslägen. Därför måste träningen anpassas så att dina starka sidor förstärks och dina svaga sidor efterhand arbetas bort så långt möjligt.

Detta kräver naturligtvis att man först blir medveten om vilka dina styrkor och svagheter är, och sedan lägger upp träningen utifrån det. Vilket i sin tur kräver kunskap och erfarenhet.

 

...göra din träning så effektiv som möjligt

Även om du bara tränar "till husbehov" så vill du förmodligen få ut mesta möjliga av den tid du lägger på träning. Varför lägga flera timmar i veckan på träning om det hade räckt med en halvtimme för att få samma effekt om träningen varit bättre utformad?

Och om du har höga ambitioner, som satsande idrottare, så kan du inte offra tid på ineffektiv fysträning eftersom det är så många andra träningsmoment som också är viktiga. Den tid du lägger på fysträning ska vara värd varje minut i form av ökad idrottslig prestation, annars är den slöseri med tid som du kunde använt för att träna något annat som givit bättre utväxling på dina resultat.

 

...hitta och behålla motivationen

Att träningen är effektiv är en stark motivationsfaktor. Att däremot uppleva att träningen inte leder till några förbättringar gör såklart att det blir svårt att upprätthålla entusiasmen under någon längre tid. Därför är det vettigt att ta den hjälp du behöver för att träningen verkligen ska bli effektiv.

Det kan också vara svårt att hålla fokus och motivation uppe helt på egen hand. Naturligtvis är det viktigt att kunna driva sig själv, men det är också helt naturligt att motivationen går i vågor, vissa dagar känns det svårt att uppbåda nån större entusiasm för ett träningspass.

Då kan det vara bra att ha någon som stöttar, coachar och följer upp. Det kan vara skillnaden som gör att passet överhuvudtaget blir av istället för att man inte "hinner". Eller att man efteråt känner att passet blev bra istället för något som man pliktskyldigast avverkade på halvfart.

 

Spetsa den fysträning du gör inom din idrott

I de flesta idrotter, även i de som i första hand ses som tekniksporter, ingår en mer eller mindre ambitiös fys-del som ett naturligt inslag i de ordinarie träningarna. Dock är inte alltid denna del av träningen upplagd och genomförd med samma målinriktning, planering och "vetenskaplighet" som de mer idrotts-specifika delarna av passet.

Det kan finnas flera anledningar till detta:

För det första upplevs den idrotts-specifika träningen (teknikträning eller vad det nu kan vara) naturligtvis som viktigare eftersom det är här man tränar den regelrätta idrotten, och därför lägger man med all rätt mer fokus och energi på detta.
Fysträningen blir då lätt lite vagt inriktad på att "göra jobbiga saker" i allmänhet eftersom det ändå ses som positivt att trötta ut sig under en träning.

Jag vet själv från min erfarenhet som budo-instruktör att man ofta gör styrketräningsövningar "bara för att" och för att "så har vi alltid gjort" utan att närmare tänka efter om de specifika övningarna gör någon egentlig nytta för att göra de tränande till bättre budo-utövare.

Men man ska vara medveten om att fysträningen tar tid från den andra träningen, och då vill man såklart att den skall bidra med motsvarande prestationsökning, annars är det ju helt eller delvis slöseri med tid.

 

För det andra så är idrottstränare inte alltid specialutbildade som fystränare. Av naturliga skäl är ju idrottstränare i första hand inriktade på och specialiserade inom träning i den specifika idrotten. Fys-träning ligger vanligtvis med som en del i detta, men är inget specialistområde för alla idrottstränare.

Därmed kan man inte alltid förvänta sig att fysträningen håller samma höga kvalitetsnivå som övriga delar av träningen. Det ligger också nära till hands att man underskattar vikten av att lägga upp fysträningen på rätt sätt, återigen är det lätt att hamna i fällan att "om man bara blir trött är det såklart bra fysträning". Men så enkelt är det alltså inte.

Jag upplever ofta att fys-övningar av missriktad välvilja utförs på en för hög nivå. Man tränar på en nivå där tränaren anser att utövarna borde vara istället för på den nivå de verkligen är, vilket i sämsta fall medför att träningen kan vara direkt skadlig eller att man oavsiktligt tränar in rörelsemönster som inte är ändamålsenliga i idrotten eller i livet i övrigt, och i "bästa" fall att träningen inte ger så stora positiva effekter som man kunde ha fått.

Därför kan det vara en god idé att komplettera tränarstaben med en utpräglad fystränare. Inte för att konkurrera med ordinarie tränare, utan för att göra fys-delen av träningen lika ändamålsenlig och effektiv som de andra delarna. Helt enkelt så att utövaren får förutsättningar att utföra de fysiska stordåd som den aktuella idrotten kräver.

 

Viktigt är dock att sätta fys-träningen i sitt rätta sammanhang. Om till exempel ett fotbollslag är på nivån att man har två träningstillfällen i veckan så vore det heltokigt att byta ut ett av dessa träningspass mot renodlad fysträning, exempelvis i gymmet. Den specifika fotbollsträningen, med relevanta fysmoment inlagda, kommer att bidra mycket mer till utvecklingen som fotbollsspelare än vad ett renodlat fysträningspass skulle göra. Och om ni är inne på att lägga till ett tredje träningspass per vecka så är det förmodligen fortfarande mer effektivt för fotbollsförmågan att lägga till ytterligare ett fotbolls-orienterat pass än ett styrke- eller konditionspass. Möjligtvis kan individuell kompletterande fysträning vara effektiv för de spelare som har någon "brist" i de fysiska egenskaperna, men man måste också vara vaksam så att det inte blir för hög träningsvolym.

 

För det tredje finns det en rad teknik-dominerade idrotter där man kanske inte ser utövarnas fysiska kapacitet som en särskilt viktig faktor. Om det inte primärt handlar om att springa fort eller lyfta tungt så kan ju inte löpträning eller styrketräning vara särskilt viktigt, tänker man, tekniken är det väsentliga. Och det kanske kan vara riktigt att det inte skall läggas alltför mycket tid och energi på fysträning, men det är ju inte samma sak som att man inte skall ägna sig åt det alls.

Och i samband med teknik vill jag också slå ett slag för habilitetsträningen. Många problem som identifieras som teknik-relaterade har i själva verket sin orsak i att utövaren inte har de fysiska grundförutsättningarna att utföra tekniken på ett bra sätt. Och då ska man lösa problemen där de finns, inte genom fruktlösa försök att nöta in en bättre teknik. Det har bara motsatt effekt, man befäster det felaktiga rörelsemönstret istället för att hitta det rätta.

Mail: jorgen@arnwulf.se Tfn: 070-33 77 481 Adress: Tågarp Dalagård, 272 93 TOMMARP